Vilka är vi?

Extraordinära upplevelser!

Att färdas genom landskapet på skoter är fantastiskt och ger oss möjligheter att se det som annars många gånger skulle vara mindre tillgängligt. 

Vi i ASSK jobbar för att skapa just detta och tillsammans med er medlemmar blir det möjligt.

Våra Mål

Utan mål är det ingen mening 🙂 Därför jobbar vi för dessa uppsatta mål:

Vi i styrelsen för ASSK

Ordförande:

Magnus Larsson, 070 – 603 91 97 E-post

Vice ordförande:

Glenn Hansson, 070 – 753 90 06  

Kassör:

Astrid Larsson-Lindh, 070 – 628 04 09 E-post

Sekreterare

Andreas Axelsson, 070 – 694 66 26 E-post

 

Från senaste mötet - 7/11 2023